Odborník z praxe na obchodní akademii

Studenti 3. ročníku obchodní akademie založili v rámci vzdělávacího programu organizace JA Czech studentskou společnost pod názvem Špatule. Předmětem podnikání je výroba a prodej vaflí, toustů a ovocných misek. Práce s potravinami má svá úskalí. Co je nutné zajistit před samotným provozováním prodeje, poradila studentům vedoucí odboru Obecního živnostenského úřadu ve Vyškově Ing. Jana Otáhalová.

Cílem zapojení odborníka z praxe do výuky bylo zvýšit odbornou úroveň výuky a zájem a motivaci ke studiu ekonomického oboru. Společná výuka přispěla k doplnění učiva o praktické odborné poznatky a aktuální informace z oblasti prodeje. Takto organizovaná netradiční výuka byla zajímavá a atraktivní, přinesla nové poznatky a zkušenosti, které studenti využijí ve svém podnikání i osobním životě.

Návštěva odborníka z praxe je financována z projektu Šablony pro SŠ.