Oslavy 120. výročí školy

V roce 2019 si připomene Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace, významné jubileum. Gymnázium bude slavit 120. výročí.

Ředitel školy RNDr. Václav Klement pověřil vedením přípravného výboru oslav Mgr. Ivanu Voženílkovou. Dalšími členy přípravného výboru jsou češtináři a historici PhDr. Radek Mikulka a PhDr. Jan Adamec, PR školy Mgr. Jana Kolčářová a Mgr. Iveta Höferová, dalšími členy jsou Mgr. Danuše Wetterová, Mgr. František Herman a Bc. Michal Boudný.

Doprovodné akce se uskuteční 18. – 20. září 2019 na Masarykově náměstí, hlavní oslavy proběhnou v sobotu 21. 9. 2019 podle následujícího harmonogramu:

Program oslav
Program oslav

Poznámka: Gymnázium a SOŠZE Vyškov nebude organizovat absolventské srazy. Pokud chtějí absolventi v oslavách výročí školy pokračovat, je to v režii tříd a jejich svolavatelů (např. zajištění společného posezení apod.). 

Vedení školy zve k účasti i absolventy Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické a absolventy bývalých škol (zemědělská škola, agropodnikání apod.). Oslavy 130 let zemědělského školství ve Vyškově proběhly v září 2018.

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim sponzorům, kteří nám poskytli finanční dar na uspořádání oslav u příležitosti 120. výročí Gymnázia a SOŠZE Vyškov.

Loga sponzoru

Rozhodnete-li se naši školu podpořit formou finančního či věcného daru, kontaktujte, prosím, vedoucí ekonomického úseku Ing. Lucii Válkovou, tel. 603 569 914, e-mail: lucie.valkova@gykovy.cz.

 

Případně můžete sponzorské dary poskytnout na místě oslav 21. září 2019 u stánku ve vestibulu gymnázia na základě darovací smlouvy.Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Voženílková, zástupkyně ředitele

telefon: 773 454 602, email:  ivana.vozenilkova@gykovy.cz