Němčina v evropských institucích

Naše pozvání na besedu s žáky obchodní akademie přijala Mgr. Daniela Drnovská. Je bývalou absolventkou Gymnázia Vyškov, nyní pracuje jako překladatelka z německého jazyka v Evropském hospodářském a sociálním výboru v Bruselu.Belgie nabízí zajímavé pracovní pozice především v hlavním městě Bruselu. Spousty cizinců zde pracují pro orgány nebo instituce EU. Belgie je kosmopolitní země. Vícejazyčné pracovní prostředí nabízí řadu pracovních příležitostí tlumočníkům a překladatelům. Mgr. Drnovská hovořila s žáky obchodní akademie nejenom o své práci v překladatelském oddělení Evropského hospodářského a sociálního výboru. Tématem besedy byly i rozdíly mezi českou a belgickou mentalitou, belgické zdravotnictví, délka mateřské dovolené či typické belgické počasí. Žáky zajímala také otázka bezpečnosti v belgické metropoli. Hodina německého jazyka tak byla nejen o významu znalostí cizích jazyků, ale naplnila také požadavek mezipředmětových vztahů.

Děkujeme Mgr. Drnovské, že si našla čas a přišla se podělit o své zkušenosti ze života v zahraničí a práce v EU.

Ing. Jitka Hučíková