Termíny přijímacích zkoušek

Uchazeči, kteří se hlásí do 4letého oboru (obory gymnázium, obchodní akademie a praktická sestra), vykonají centrálně zadávané zkoušky podle jednotného zkušebního schématu.

Uchazeči do 8letého gymnázia (zaměření OZON a GATE) vykonají kromě centrálně zadávaných zkoušek podle jednotného zkušebního schématu ještě školní test studijních předpokladů. Test se koná v den jednotných zkoušek od 12:15 do 12:50 hod. (PUP 12:30-13:05 hod.).

Jednotné zkušební schéma je v příloze této zprávy.