Мы говорим по-русски…

Dne 21. 2. 2019  se konalo školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce kategorie SŠ II. Vítězkou této kategorie se stala Tereza Holzerová ze třídy 8.OB . Druhé místo obsadil Martin Šimáček z 8.OA a třetí místo získala studentka Petra Bastlová ze 4.A.
Soutěž se tradičně skládala ze tří částí: poslechu s porozuměním, ústní prezentace vylosovaného tématu a konverzace s porotou na základě zadávaných otázek. Plynulost projevu, šíře slovní zásoby, gramatická přesnost, schopnost porozumět a spontánně reagovat – to vše hrálo roli při konečném hodnocení.

Postupující držíme palce do krajského kola. Všem účastníkům děkujeme za svědomitou přípravu a přejeme mnoho zdaru v dalším studiu ruštiny.