„Ochutnávka“ odborné zdravotnické výuky měla úspěch

V pondělí 4. února strávilo 28 zájemců o studium oboru praktická sestra čtyři vyučovací hodiny v odborných zdravotnických učebnách naší školy. Sešli se žáci z devátých tříd základních škol nejen z Vyškova, ale i širokého okolí. Žáci, kteří se předtím neznali, spolu strávili podle vlastních slov velmi příjemné a zajímavé dopoledne a doufají, že to byla jen jakási generálka na jejich opravdové středoškolské studium.
Zájemci se navzájem seznámili v hodině psychologie ve velmi příjemném prostředí a zároveň si prověřili svou paměť, pak pokračovali prezentací znalostí lidského těla v hodině somatologie. Po velké přestávce vyzkoušeli postupy resuscitace a základů první pomoci a svou „generálku“ zakončili v učebně ošetřovatelství, kde se přiblížili asi nejvíce specifické náplni studia, které je v případě úspěšného přijímacího řízení v oboru praktická sestra čeká.
Od účastníků akce jsme zaznamenali velmi pozitivní reakce, líbila se jim výuka, ale i celková atmosféra a prostředí nových, moderně vybavených učeben. Věříme, že jim všem zájem o obor, zvídavost a nadšení vydrží a že se s nimi v podobně příjemné studijní atmosféře budeme setkávat nejen v našich odborných učebnách i celé příští čtyři roky.