Výběrové řízení nanečisto 2019

Pro žáky 4. ročníku oboru obchodní akademie pořádáme již tradiční akci s názvem Výběrové řízení nanečisto. V letošním roce jsme ke spolupráci oslovili japonskou společnost SMC Industrial Automation CZ, s. r. o. a firmu Sanasport, s. r. o., která nabízela hned dvě pracovní pozice. Žáci si tedy vybírali ze tří pracovních nabídek.

  1. Pracovník technické podpory
  2. Prodejce sportovního zboží
  3. Administrativní pracovník

Vypracovali příslušné žádosti o místo a životopisy, které byly jejich první vizitkou pro potencionálního zaměstnavatele.  Vlastní výběrové řízení probíhalo v aule SOŠ formou pohovorů s jednotlivými uchazeči. Manažeři a personalisté firem zjišťovali připravenost žáků např. z těchto hledisek:

  • znalost programu firmy, jejích internetových stránek,
  • znalost cizích jazyků,
  • schopnosti popsat věc, její konstrukci,
  • komunikace, reakce na otázky,
  • vhodný oděv a mnoho dalšího.

V tomto výběrovém řízení nebylo smyslem získat hypotetickou pracovní pozici, ale získat zkušenosti a představu, jak takové řízení probíhá. Výběrová komise v závěru poradila žákům, co je třeba ještě vylepšit, aby u skutečného pracovního pohovoru uspěli. V letošním ročníku nás poprvé navštívila při této akci vyškovská televize a vytvořila z ní záznam do vysílání.

Ing. Drahomíra Hýžová