Veletrh fiktivních firem 2018

Dne 7. prosince 2018 se na obchodní akademii ve Vyškově konal 21. veletrh fiktivních firem. Jedná se o prezentaci firem, které vytvořili žáci 4. ročníku v integrovaném ekonomickém předmětu. Cílem bylo vyzkoušet si obchodní znalosti a dovednosti, formy propagace a oslovování potencionálních zákazníků v českém, anglickém a německém jazyce, a přiblížit se tak požadavkům trhu práce.
Firmy vytvořili studenti čtyři, jejich názvy byly Projekt Y, Soul & Body Anihealth, PartyServis MORAVIA a Delivery Express. Všechny tyto fiktivní podniky musely před pětičlennou porotou a studenty obchodní akademie vystoupit, odprezentovat svoji firmu a snažit se co nejvíce ohromit něčím novým, originálním a nevídaným.

Letos se navíc přestavila i firma TřiAK, kterou vytvořili žáci 3. ročníku obchodní akademie, ale na rozdíl od všech ostatních prezentovaných firem byla tato reálná. Stala se tak velmi příjemným zpestřením této akce.

Když proběhly prezentace všech fiktivních obchodních korporací, dostala porota prostor pro vyhodnocení soutěže. Po dlouhém a napínavém rozhodování nakonec vyhlásila porota pouze první místo, na kterém se umístila Soul & Body Anihealth, s. r. o. Vítězná firma získala finanční odměnu od Spolku Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov.

Po vyhodnocení se diváci odebrali zpět do výuky a čtvrtý ročník zůstal v aule s porotou, která pochválila všechny studenty za dobře odvedenou práci, dala jim velmi cenné rady do podnikání a celkově ještě rozebrala a zhodnotila prezentaci jednotlivých firem.

Gabriela Kratochvílová, 4. AK