Návštěva partnerské školy v Linci

Dne 25. září 2017 se němčináři naší školy vydali na návštěvu partnerské obchodní akademie Handelsakademie Linz. Bohatý program zahrnoval nejen setkání s rakouskými studenty a učiteli, ale na své si přišli také milovníci historie, zeměpisu a umění při prohlídkách památek, výletech a exkurzích.
První zastávkou bylo město Kremže (Krems) s překrásnou památkovou rezervací. Dále jsme navštívili nádherný barokní klášter v Melku a koncentrační tábor Mauthausen-Gusen.

Druhý den jsme se vydali do Salcburku, jehož historické centrum je zapsáno na seznamu světových památek UNESCO. Obdivovali jsme zámek Mirabell, pevnost Hohensalzburg i monumentální salcburský dóm. Zajímavá byla také prohlídka solného dolu v nedalekém Halleinu.

Třetí den jsme strávili v Linci. Dopoledne v naší partnerské škole, odpoledne komentovanou prohlídkou města.
Předposlední den jsme navštívili pamětihodnosti města Lince, jako je nejstarší kostel svatého Martina z roku 799 n. l. nebo zámek s vyhlídkou na Dunaj. Poté jsme se v centru moderních technologií Ars Eletronica přenesli do vesmírného prostoru. Večer jsme se vydali na procházku městem a zúčastnili se  vernisáže v Lentos Art Museum.

Poslední den byl opět velmi pestrý.  Dopoledne jsme navštívili zdravotnickou školu v Linci, se kterou plánujeme navázat užší spolupráci. Studium zde trvá tři roky, škola je propojena s nemocnicí (Krankenhaus der Elisabethinen Linz), kde studenti absolvují placenou praxi. Rádi bychom využili možnosti vzájemných odborných stáží pro studenty zdravotnických oborů.

Poslední zastávkou na naší cestě byl Freistadt, město na česko-rakouském pomezí se zachovalým středověkým opevněním a bohatou historií.

Děkujeme vyučujícím Ivetě Höferové a Evě Tichopádové za bezchybnou organizaci a Spolku Gymnázia a SOŠZE za finanční podporu našeho naučně poznávacího pobytu.

Anna Valínová, 4.A