Německý Hameln, ves Hamlíkov a pověst o krysaři

Pověst o krysaři z německého městečka Hameln byla zpracována řadou autorů, kromě bratří Grimmů to byl například i spisovatel Viktor Dyk. Překvapovala mnohé badatele – především tím, že se v ní uvádělo přesné datum. To ukazovalo, že se za vyprávěním může skrývat skutečná událost…

Jakou souvislost může mít pověst o 130 dětech z Hamelnu odvedených mužem se stříbrnou flétnou se zaniklou středověkou obcí Hamlíkov v katastrálním území obce Podomí? To byl námět přednášky, kterou pro žáky Gymnázia a SOŠZE Vyškov pomohla připravit Mgr. et Mgr. Ivana Šrámková.

Přednáška doplněná prezentací tak nejen zpestřila výuku německého jazyka, ale také doplnila znalosti žáků z jazyka českého a dějepisu. Na závěr přednášky zazněly tóny z muzikálu Krysař, který mnozí dobře známe.

Poděkování patří paní Ivaně Šrámkové a Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově, která přednášku umožnila.

Ing. Jitka Hučíková