Adaptační kurz třídy 1.B

Stejně jako třída 1. A, tak i třída 1. B vyrazila 12. září strávit, troufl bych si říci, jedny z nejlepších dnů s novým kolektivem na táborovou základnu Maliná nedaleko Ruprechtova. Až s údivem jsem pozoroval, jak dobře tyto nezapomenutelné čtyři dny dokázaly naši třídu stmelit a udělat z nás opravdu dobrý kolektiv. Tyto čtyři dny nám zanechaly jedinečné vzpomínky, které si myslím jen tak z hlavy nedostaneme. A to neberte špatně, je tomu právě naopak. Je vtipné uvědomit si, jak třída vypadala na začátku adaptačního kurzu a jak na jeho závěru. Třída rozdělená na tábory, které se spolu nebaví, se stala třídou přátelskou, příjemnou a zábavnou.

Z obav, že s touto třídou budu trávit čtyři roky, se stalo nadšení a štěstí, za které bych chtěl poděkovat všem, kteří nám tuto akci umožnili. Počínaje všemi zúčastněnými až po vedení školy. Děkuji především panu učiteli třídnímu, bez kterého by naše třída jednoduše nemohla fungovat. Dále Magdě a Romanovi, kteří takovéto akce vymýšlí a organizují. Stejně tak tutorům, kteří nám svými nápady onen pobyt ještě o něco více zpestřili. Velké díky patří také paním kuchařkám, které nám bez problému chystaly každodenní stravu, na kterou se nedalo stěžovat.

Určitě se budu těšit na další nezapomenutelné zážitky a akce s naší třídou!

Filip Zimmer 1. B