Obchodka na Ekonomickém týmu

V pátek dne 22. září 2017 se uskutečnilo krajské kolo soutěže Ekonomický tým. Pořádala ho Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko. Zúčastnit se mohli studenti čtvrtých ročníků středních škol. Náš obor obchodní akademie reprezentoval jeden tříčlenný tým ze třídy 4. AK: Michaela Nallerová, Martina Bárková a Lucie Tutková.
Na cestu jsme se vydaly časně zrána. Po příjezdu nás čekalo milé přivítání, občerstvení a poté v 8:00 hod. zahájení soutěže. Přihlásilo se celkem osm týmů, tedy konkurence byla vysoká. Rozdělili nás na dvě skupiny. První začala vědomostním testem a druhá část týmů se připravovala na prezentaci v ten moment ještě neznámého tématu.

My jsme zahájily soutěž vědomostním testem. Skládal se ze tří částí. První část byla ekonomická, druhá se zabývala účetnictvím a ve třetí části jsme byly prověřeny ze znalostí informačních technologií. Dostaly jsme celkem 60 otázek a na vypracování jsme měly hodinu času. Čas utekl jako voda a následovala krátká přestávka. Nedočkavě jsme čekaly na zadání letošního tématu, které nám nakonec bylo sděleno: ,,Chceme euro?’’

Na přípravu prezentace jsme měly pouhých třicet minut. Ze začátku jsme nevěděly, jakým způsobem téma zpracovat. Čas se ale krátil, a tak jsme se domluvily, že zahrajeme scénku. Vymyslely jsme si, že budeme v televizním pořadu ,,Ekonomické okénko“. Uvedly jsme tam srovnání názorů politiků na euro s názory obyčejných lidí. Narazily jsme na témata vlastenectví, politické volby a taktéž zdražování, čímž jsme ukázaly, že máme všeobecný přehled. Jednalo se o improvizaci, protože za tak krátký čas, který byl na přípravu vymezený, se moc stihnout nedalo. Po myslím si zdárné prezentaci před šestičlennou komisí jsme odešly spokojeně na oběd a čekaly jsme na vyhlášení výsledků.

Při vyhlašování nám bylo řečeno, že výsledky jsou velice těsné a že mezi námi není tým, který by měl vysoký náskok před ostatními. To v nás vzbudilo trochu naděje, že bychom se mohly umístit i na stupních vítězů. Pouze o pouhé tři body jsme skončily na krásném čtvrtém místě! Toto umístění považujeme za veliký úspěch. Získaly jsme spoustu zkušeností a jsme rády, že jsme se Ekonomického týmu zúčastnily.

Lucia Tutková