Adaptační kurz třídy 1.A

Všichni studenti prvních ročníků každoročně řeší stejný problém – jak se co nejrychleji seznámit s novými spolužáky. Gymnáziu  ve Vyškově se již několikátým rokem osvědčil tzv. adaptační kurz, kde se pomocí různých her a aktivit žáci jako třída stmelí, aby si následující čtyři roky užívali v přátelském kolektivu.
         A tak dne 5. září 2017 všechna děvčata a chlapci třídy 1. A i s paní třídní profesorkou odjeli do nedalekého Ruprechtova na táborovou základnu Maliná, kterou gymnázium ve Vyškově využívá jako místo adaptačního kurzu. Většina studentů se již znala s dvěma hlavními organizátory kurzu – s Magdou a Romanem, kteří se jako zaměstnanci střediska volného času Maják podobným aktivitám věnují přes deset let. Oba dva spolu s osmi tutory a jednou praktikantkou vytvořili žákům a paní profesorce nezapomenutelné čtyři dny plné her a zábavy. Nechyběly ani zkoušky důvěry, empatie a vzájemného porozumění. Nemalý podíl na bezchybném pobytu měl také pan kuchař, který se až nadstandartně staral o naši stravu.
Všem zúčastněným se společně prožité dny líbily a kromě skvělých zážitků a nových  přátelských vztahů si také odvezli síť, na jejímž upředení se podílel každý člen třídy 1. A. Touto sítí si budou následující roky připomínat svou podařenou první akci.
                                                                                                
Mariana Uhlová, 1. A

 

Další fotografie najdete ve fotogalerii: http://www.gykovy.cz/cs/obsah/adaptacni-pobyt-1a-2017-2017