Gymnazisté uklízeli Česko

V úterý 11. 4. 2017 se téměř stovka vyškovských gymnazistů připojila k akci Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Od primánů po terciány se ráno vydali směrem k rybníku Kačenec, vybaveni rukavicemi, hráběmi a pytli na odpad. Počasí bylo přiměřeně příznivé, děti nadšené a motivované, takže výsledkem je kolem 50 pytlů plných odpadků a výrazně čistší okolí rybníka Kačenec a cesty z Brňan k němu. Doufáme, že naši akci ocení nejen rybáři, ale i mnozí Vyškované, kteří sem v posledních letech často směřují na procházky a za sportovními aktivitami. Studenti si užili nejen pocit, že dělají něco užitečného pro své okolí, komunitu a přírodu, ale byla to pro ně i příjemná změna oproti běžnému vyučování a zároveň příležitost pro utužení vztahů ve třídách. Akci jsme zakončili táborákem a opékáním. Nebyl asi nikdo, komu by ten den vadila trocha špíny a fyzické námahy, u všech převážil dobrý pocit z práce, která má jasný výsledek a pozitivní přínos.
Děkujeme za spolupráci společnosti Respono. Ve středu 19.4. se přidá ještě dalších třicet kvartánů. Akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko zapadá do rámce environmentální výchovy na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov.