Krajské kolo psychologické olympiády

V měsíci březnu proběhlo v Kyjově krajské kolo soutěže, kde naši školu reprezentovaly studentky zdravotnických oborů. Žákyně přednesly své zpracované soutěžní příspěvky z oblasti psychologie na výborné úrovni. I když se jim nepodařilo obsadit medailové pozice, tak určitě zaslouží pochvalu a uznání, protože téma“ JAK ČLOVĚK POTKÁ ČLOVĚKA“ si vyžádalo nejen schopnost teoretického a praktického zpracování tématu, ale také umění prezentovat a obhájit si své názory a postoje k dané problematice. Nejtěžší a nejvíce ceněný prvek v této soutěži byl osobní vklad a otevření citlivých a někdy až intimních životních problémů, čehož je schopen málokdo z nás. Pro naše studentky  byla účast na této akci určitě velmi přínosnou zkušeností.
A jak tedy děvčata dopadla?
5. místo – Klára Suchánová, 3. ZL – „Nemoc mi krade babičku“
6. místo – Markéta Zouharová, 3. ZA – „Setkání s transsexuálem“ 
9. místo – Michaela Bilíková, 2. ZL – „Punkeři, jak je neznáte“