Informace pro uchazeče o studium Univerzity třetího věku

Ve školním roce 2017 / 2018 budeme otevírat pouze 1 skupinu s počtem 30 zájemců. K datu 5. 4. 2017 je tato skupina již naplněná.

Pro další zájemce připravujeme dvouleté studium od školního roku 2018 / 2019. Přihlášky ke studiu pro školní rok 2018 / 2019 lze podávat od ledna 2018. O dalším studiu budeme opět informovat na webových stránkách školy a v tisku.