Matematická soutěž žáků SOŠ 2017

Ve středu 1. 3. 2017 se studenti obchodní akademie a zdravotnických oborů Gymnázia a SOŠZE Vyškov již tradičně zúčastnili školního kola Matematické soutěže žáků SOŠ. V průběhu 60 minut řešili nelehké a netradiční úlohy. Cílem bylo, aby žáci byli schopni pochopit a analyzovat problém, uplatnit logické myšlení, utřídit informace a hledat optimální řešení.

Nejlépe si s danými úkoly poradila za 1. ročník Simona Preisová, 1. AK, ve 2. ročníku se stal úspěšným řešitelem Jaroslav Fiala, 2. AK, a 3. ročník úspěšně reprezentovala Lucia Tutková, 3. AK.

Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži a výhercům blahopřejeme!

Mgr. Olga Kaňová, RNDr. Libuše Kraváčková