Začátek školního roku v novém

Letošní začátek školního roku byl pro studenty zdravotnických oborů Gymnázia a SOŠZE Vyškov výjimečný a to nejen pro první ročníky. Již prvního září nastoupili studenti i vyučující do nových, sluncem rozsvícených tříd a učeben na Komenského náměstí, pod jednu střechu se svými kolegy z jiných oborů.

Ve středu 14. 9. 2016 pak proběhlo oficiální otevření a předání nových prostor školy představiteli Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem. Došlo i na stylové přestřižení stuhy s logem a názvem školy, u kterého odborně asistovali stříhajícím „operatérům“ studenti zdravotnických oborů ve slušivých uniformách. Určitě měli trošku trému, i když tentokrát se na zachování aseptického postupu při „zákroku“ tolik nehledělo, přestože mezi čestnými hosty byly i ředitelka a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči vyškovské nemocnice.

Celý komplex včetně kabinetů a zázemí, ale především devět nových učeben (z toho čtyři odborné) se všem přítomným líbily a zaujaly svým vybavením i učebními aktivitami, které v nich zrovna probíhaly. Překvapila cvičná ošetřovací jednotka s „nemocnými“ figurínami v polohovacích lůžcích, o které vzorně pečovaly studentky 3. ročníku oboru zdravotnický asistent, příjemně k relaxaci vybízející učebna psychologie, kde studenti čtvrtého ročníku připravovali divadelní představení pro děti z dětského oddělení vyškovské nemocnice, i trošku strašidelně vyhlížející zranění, které si velmi realisticky namaskovali studenti 2. ročníku zdravotnického lycea v učebně první pomoci.

Věříme, že v nových moderních prostorách vstoupilo vyškovské zdravotnické školství do nové etapy, v souladu se změnami, které se v tomto oboru legislativně připravují.

Každopádně současní studenti i pedagogové vnímají nové prostředí pozitivně nejen pro svou výhodnější  lokalizací v centru města, ale právě i díky novým, vzdušným a slunným prostorám, které navozují pohodovou atmosféru, a modernímu vybavení, které koresponduje s aktuálními trendy ve školství i ve zdravotnictví.