Němčina v divadle

V rámci netradiční výuky německého jazyka navštívili studenti Gymnázia a SOŠZE Vyškov 25. a 26. 4. 2016 interaktivní divadelní představení profesionální skupiny THEVO z Norimberku.
Hlavním rysem divadelních her této skupiny je možnost diváků vstupovat do děje, ovlivňovat příběh a zároveň charaktery jednotlivých postav svými vlastními nápady. Herci improvizují a na podněty publika ihned reagují. Nejodvážnější diváci si mohou s herci sami zahrát na jevišti.