Celostátní soutěž žáků oboru agropodnikání

Ve dnech 7. a 8. 4. 2016 se uskutečnil 18. ročník soutěže žáků v oboru agropodnikání.  V letošním roce se pořádání zhostila SOŠ a Gymnázium Staré Město. Soutěže se pravidelně účastní všechny školy se zemědělskými obory a každá může vyslat pouze jednoho studenta 4. ročníku. Soutěž se skládá z teoretické a praktické části z předmětů ekonomika a podnikání, pěstování rostlin, chov hospodářských zvířat a základy mechanizace a jízd zručnosti.

Naší školu vzorně zastupoval student Vítězslav Pohaněl, 4. ZE. Reprezentoval nás velmi úspěšně. Jízdu zručnosti suverénně vyhrál a v celkovém hodnocení obsadil v tvrdé konkurenci 8. místo. 

Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ing. Zora Poláčková