Úspěch v celostátním kole soutěže v ošetřovatelství

Poslední březnový den se uskutečnil 2. ročník soutěže v ošetřovatelství určený pro žáky 1. – 4. ročníků oboru zdravotnický asistent. Soutěže se letos účastnilo 13 škol z celé České republiky. Naši školu reprezentovala žákyně Markéta Novozámská ze 3. ZA. Tématem soutěže byl Imobilizační syndrom a jeho projevy. Markéta si k teoretickému zpracování vybrala téma Imobilizační syndrom – jeho projevy v kožním systému a jejich prevence. V praktické části stanovovala problémy vylosované kazuistiky a na živých modelech poskytovala ošetřovatelskou péči podle stanovených priorit.

A výsledek – krásné 2. místo! Markéto, blahopřejeme!

Markéta, stejně jako loni její předchůdkyně v prvním ročníku soutěže Hanka Kočí, dokázala, že zdravotničtí asistenti z Vyškova se v ani v celostátní konkurenci rozhodně neztratí a jsou připraveni na vysoké úrovni jak po stránce teoretické, tak praktické. To vidíme konečně i na tom, že se naši absolventi úspěšně uplatňují jak v praxi, tak v dalším studiu.