„Představujeme osobnosti naší země“ v Projektu Dialog kultur

Ve druhém pololetí školního roku 2015/2016 se žáci v rámci projektu Dialog kultur zaměřili na aktivitu nazvanou „Představujeme významné osobnosti naší země“, ve které využili nejen ruský jazyk, ale i znalosti a dovednosti z českého jazyka, literatury, zeměpisu, dějepisu, fyziky, chemie, biologie, hudební výchovy, společenských věd, informatiky a výtvarné výchovy. Společná práce na kolážích také přispěla ke zdokonalení dovedností vzájemné komunikace a spolupráce.

Žáci naší školy se snažili formou koláží a prezentací představit významné osobnosti naší země z mnoha různých oblastí – vědy, umění, kultury, historie, sportu atd. Naši žáci představili např. Václava Havla, Karla IV., Bedřicha Smetanu, Josefa Ladu, Jaroslava Heyrovského, Vladimíra Remka, Jaroslava Seiferta, Ottu Wichterleho, Jana Svěráka, Emila Zátopka, Věru Čáslavskou, Petru Kvitovou, Tomáše Baťu a mnohé další.

Všechny práce byly zaslány do moskevské partnerské školy, kde budou vystaveny, hodnoceny a nejlepší odměněny diplomy.

Naši žáci i učitelé naopak budou hodnotit práce, které nám zašle partnerská škola. Nejlepší z nich budou také oceněny a odměněny diplomem.

Tato aktivita přispívá ke zpestření a rozšíření výuky RJ, rozšíření slovní zásoby, k využívání mezipředmětových vztahů i moderních technologií. Zároveň nám dává možnost i k prezentaci naší země v zahraničí. 

Ukázky z naší práce i její výsledky budou vystaveny i na nástěnce a panelu RJ. 

                                                                                                                                    Mgr. Zlatka Zbořilová