Přednáška profesora Mareše o soudobém terorismu

Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD., patří k uznávaným kapacitám ve svém oboru. Jako přednášející na katedře politologie a garant oboru Bezpečnostní a strategická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity přišel ve čtvrtek 11. 2. 2016 osvětlit studentům vyškovského gymnázia problematiku současného terorismu. A nejen to – během přednášky se zabýval i vývojem terorismu v historickém kontextu, jeho dělením a vymezením pojmu terorismu jako takového.

Ve druhé části přednášky následně profesor Mareš odpovídal na  dotazy studentů týkající se právě terorismu, nejvíce dotazů směřovalo ne až tak překvapivě k terorismu islámskému. I když na některé bylo poměrně složité odpovědět, pan profesor Mareš se vždy snažil poskytnout co nejdetailnější odpověď na daný dotaz. Pokud jste se přednášky zúčastnili a na váš dotaz se nedostalo nebo vás napadlo se na něco zeptat až po přednášce, stále můžete pana profesora kontaktovat na e-mailové adrese nebo si přečíst některou  z  jeho odborných publikací.

 

Michaela Bergerová, OA