Víte, co znamená pojem imobilizační syndrom?

Zdravotničtí asistenti z 2. a 3. ročníku v rámci soutěže v ošetřovatelství přesvědčili odbornou porotu o tom, že znají nejenom tento pojem, ale vědí také, jak rozpoznat varovné projevy a jaká opatření mohou v rámci prevence, eventuálně léčby toho stavu využít.

Pro ty, co nevědí: Imobilizační syndrom je souhrn příznaků, jejichž příčina je v nehybnosti či snížené aktivitě, a týká se fyzické i psychické stránky nemocného. Postihuje všechny tělesné systémy – a tomu také odpovídalo zadání teoretické části soutěže. V této části studenti porotu seznámili pomocí prezentace s vybraným okruhem problémů imobilizačního syndromu (kožní systém, dýchací systém, srdečně-cévní systém, pohybový systém, trávicí systém, vylučovací systém, nervový systém a psychické změny, metabolický a výživový systém) a zodpověděli zvědavé otázky odborných vyučujících v porotě.

A protože v ošetřovatelství jde vždy nejen o teoretické znalosti, ale především o umění uplatnit je v praxi a pomoci tak nemocnému, tak po krátké přestávce následovala praktická část. Studenti byli krátce seznámeni se zadáním, které si vylosovali, a v modelových situacích (které si opravdu užili jejich starší kolegové ze 4. ZA jako modeloví klienti – nemocní) předvedli své organizační a komunikační schopnosti, zručnost a znalost potřebných postupů i schopnost empatie – tedy vcítění se do situace nemocného.

O svých odborných kvalitách a chuti do studia i do práce porotu přesvědčili nejen studenti třetího ročníku, kteří už přece jen mají za sebou pololetí praxe v nemocnici a tedy daleko více zkušeností, ale stydět se nemuseli ani „druháci“, kteří zatím pracují pouze v odborné učebně.

Markéta Novozámská (1. místo) bude naši školu v březnu reprezentovat na celostátním kole soutěže v Praze a pokusí se navázat na loňský úspěch, kdy Hanka Kočí skončila v těžké konkurenci na krásném druhém místě.

Umístění studentů:

1.      místo – Markéta Novozámská, 3. ZA
2.      místo – Hana Černíková, 3. ZA
3.      místo – Martina Kalinová, 2. ZA

 

 

Mgr. Zuzana Jirešová