Práce sestry v polní nemocnici – beseda s absolventkou

7. ledna 2016 zavítala do naší třídy 3. ZA, ZL slečna nadpraporčice Klára Srpková, která v roce 2007 – 2008 působila ve 2. kontingentu polní nemocnice v Kábulu.  Klárka, absolventka naší školy, zde působila u chemické jednotky jako sestra na jednotce intenzivní péče.

Přiblížila nám těžké působení zdravotníků za bojových podmínek. Především odlišila práci zde od pracovních podmínek, které nám nabízí běžné současné nemocnice. Práce zdravotníků je ztížena z důvodů klimatických a omezených prostor. Velké problémy v léčbě přináší i jazyková bariéra a také víra, která se liší od naší kultury. Zdravotníci musí být i dobrými psychology, aby získali důvěru civilních obyvatel. Léčba pacientů byla různorodá, od běžných onemocnění až po téměř devastující střelná zranění.

Práce v zahraničních misích je velmi náročná i po psychické stránce a vyžaduje speciální přípravu. Tato beseda byla pro nás velmi zajímavá a možná pro někoho i inspirací.

Veronika Kubátová, Lucie Ingrová, 3. ZA