Tuta Via Vitae

V tomto školním roce byla vyhlášena nová soutěž, která se týká ochrany člověka za mimořádných událostí a příbuzných témat s názvem Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana EU.

Soutěž je realizována za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dalších odborníků a institucí v požární ochraně, civilní obraně, bezpečností problematice státní, bankovní i soukromé a zdravotní problematice.

Ve školních kolech soutěžili studenti jako jednotlivci. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které pak soutěží v dalších kolech týmově.

Výsledky školního kola:
II. kategorie
1. místo    Barbora Piňosová, KA
2. místo    Renata Mátlová, TA
3. místo    Markéta Kavková, KA
III. kategorie
1. místo    Nikola Pokorná, 4. AK
2. místo    Michal Heimerle, 4. ZE
3. místo    Hana Smolinská, 4. AK

Všem blahopřejeme!

Mgr. Olga Kaňová, Gymnázium a SOŠZE Vyškov