Oživlá historie 2015 – Vyškov v roce 1805

MKS Vyškov, Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov, město Vyškov a kluby vojenské historie připravily pro vyškovské publikum již tradiční vzpomínkovou akci Vyškov v roce 1805, která byla připomínkou 210. výročí bitvy u Slavkova a událostí, které se k ní vztahovaly.

Již v pondělí 30. 11. 2015 v odpoledních hodinách přijela do Vyškova v rámci tažení ke Slavkovu rakouská kavalerie – huláni a kyrysník.

Kolem poledne v úterý 1. 12. připochodovali  do Vyškova rakouští a ruští vojáci 4. kolony. Po 16. hodině město obsadili francouzští vojáci a na Masarykově náměstí bylo k vidění malé dobové ležení, jehož  dominantou bylo velké francouzské osmiliberní dělo Gribeauval, které se svými kolegy vyrobil slovenský architekt a výtvarník Stanislav Sýkora, jenž  ve Vyškově připravil i scénu náměstí právě pro rekonstrukci událostí roku 1805. Večer od 17.30 hod. mohli diváci zhlédnout hodinovou komentovanou ukázku Vyškov v roce 1805. Účinkující předvedli podle scénáře a režie Jany Kolčářové boj o velké francouzské dělo Gribeauval, jezdeckou šarvátku, amputaci ruky francouzským chirurgem v podání Borise Nezbedy, ale i nelehký úděl obyvatel města ve válečných dobách. V letošním roce byla do ukázky opět vřazena pasáž z románu Vojna a mír ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, v němž je několik stran věnováno i dění ve Vyškově v roce 1805. Diváci mohli vidět nejen jak ruský kníže Rostov, bravurně zahraný Radimem Dufkem z divadelní společnosti Rex, koupil koně od francouzského dragouna, ale i příjezd samotného cara Alexandra, kterého díky podobě ztvárnil slovenský akademický malíř Vladislav Zabel, a jeho doprovodu v podání divadelní společnosti Exulis.  Celá večerní ukázka byla zakončena modlitbou za oběti válek, kterou pronesl pan děkan Michal Pořízek, zpěvem ji doprovodila Jana Kolčářová a bubnováním mladí vyškovští bubeníci z jednotky IR1 Kaiser.

Ve středu ráno 2. 12. proběhla na náměstí malá dobová vojenská přehlídka. Poté doboví civilisté předali vojákům 4. kolony tradiční proviant – uzené, chléb a víno – a ti se vydali na pochod do Hlubočan a Kučerova.

Doprovodnými akcemi byla přednáška Aloise Klevety a projekce jubilejního videodokumentu „Kníže Jan Josef I. z Liechtensteina ve válečném tažení roku 1805“ v KKD Vyškov, vzpomínková fotografická výstava „Vyškov v roce 1805 – 20 let rekonstrukcí dobových událostí “ ve vinotéce Sklep U Balátů a fotografická výstava „20 let gymnaziálního projektu Oživlá historie“ ve vestibulu budovy gymnázia. Tradiční gastronomickou specialitou byl vyškovský guláš, který nejen pro účinkující připravilo Bistro Napoleon. Naopak novinkou bylo vařené víno dle francouzské dobové receptury, které po oba dva dny nabízela vinotéka Sklep U Balátů.

Letošní ukázky se zúčastnilo více než 90 vojáků v historických uniformách, 11 koní, 2 děla a historický vůz. V rolích dobových civilistů se představilo 41 studentů zapojených do projektu Oživlá historie při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov pod vedením Jany Kolčářové.

Poděkování patří všem organizátorům akce, zejména Janě Kolčářové, Luboši Kadlecovi, Stanislavu Kolaříkovi, Petru Sedláčkovi, všem účinkujícím v dobových uniformách a kostýmech, Městské policii Vyškov, hasičům, Zooparku Vyškov, Bistru Napoleon, Gymnáziu a SOŠZE Vyškov, Muzeu Vyškovska, firmě Trasig, půjčovně kostýmů Starý svět, knihovně Karla Dvořáčka, Majáku – SVČ Vyškov.  Organizátoři děkují za finanční podporu akce JMK, městu Vyškov a Českomoravskému štěrku, a. s.  Mediálním partnerem byla Vyškovská televize.

Vzpomínkové akce ve Vyškově proběhly pod záštitou náměstka hejtmana JMK Romana Celého.

Všechny vzpomínkové akce  k  210. výročí bitvy u Slavkova v Jihomoravském kraji se konaly pod záštitou hejtmana Michala Haška.

 

Vyškovský zpravodaj

 

Krátká reportáž Vyškovské televize: https://youtu.be/41FEp0TjLms

Dokumentární pořad Náš venkov: Pochod na Slavkov: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/415235100041009-pochod-na-slavkov/