ŠVP GV verze 5.0 – kvinta až oktáva, 1.-4. ročník, from 2014/15

Svazek 1

1. Charakteristika školy

2. Charakteristika ŠVP

3. Hodnocení žáků

4. Vlastní hodnocení školy

5. Seznam příloh

6. Přehled aktualizací ŠVP GV

Svazek 2

Učební osnovy povinných předmětů

Příloha 1

Školní řád

Příloha 2

Učební osnovy volitelných a nepovinných předmětů

Příloha 3

Přehled zkratek používaných v ŠVP