Adaptační kurzy prvních ročníků a kvint vyššího gymnázia

Adaptační kurzy představují moderní způsob utváření kolektivu. Gymnázium a SOŠZE Vyškov na tomto projektu spolupracuje již devět let s Majákem – SVČ Vyškov (dříve DDM Vyškov). K tomuto účelu je využívána TZ Malina v Ruprechtově, která poskytuje dobré zázemí pro táborovou činnost a outdoorové aktivity. Pilotní adaptační kurz proběhl před devíti lety, kdy účastníkem byla třída Mgr. Ivany Voženílkové. O rok později následoval první řádný kurz pro nové třídy čtyřletého gymnázia.

V letošním roce proběhly dva adaptační kurzy. Ve dnech 8. – 11. září 2015 přijela na TZ Malina 1. B se svojí třídní učitelkou Mgr. Janou Plevovou, 15. – 18. září potom třída 1. A s Mgr. Janou Kolčářovou. Novinkou posledních dvou let jsou stmelovací kurzy pro kvinty víceletého gymnázia. Jejich úkolem je nejen prohloubit spolupráci v kolektivu, ale seznámit se i s novým třídním učitelem. Ve dnech 29. – 30. září se toho kurzu zúčastnila třída kvinta A s Mgr. Jitkou Hrežovou a kvinta B s Mgr. Petrou Nedomovou. Všechny kurzy vynikajícím způsobem, stejně jako v letech minulých, připravili a vedli odborníci na danou problematiku Roman Chelík a Magda Musilová z Majáku – SVČ Vyškov, s přispěním nadšených tutorů z řad absolventů a studentů vyšších ročníků gymnázia.

Základem kurzů jsou teambuldingové hry, které jsou zaměřeny především na komunikaci a spolupráci v týmech a na vytváření vzájemné důvěry.  Do mnohých her se spolu se svými studenty zapojovaly i třídní učitelky. Jako nejsilnější zážitek byla studenty označena aktivita „pád do neznáma“ – pád do rukou spolužáků, který byl zkouškou odvahy a důvěry zároveň. Do rukou svých nových studentů padly i jejich třídní učitelky.

Všechny tři kurzy měly velmi dobrý ohlas. Organizátoři z Gymnázia a SOŠZE Vyškov a z Majáku – SVČ Vyškov se těší na další spolupráci.

Fotografie ze všech tří kurzů jsou k nahlédnutí  na stránce romčino – rajče.net.

                                                                               Mgr. Jana Kolčářová za přispění účastníků kurzů