Adaptační pobyt SOŠZE 2015 v Jedovnicích

Náš první školní rok na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov jsme zahájili adaptačním pobytem v Jedovnicích. Vyrazili jsme na něj již druhý školní den. Po neobvykle dlouhé a dobrodružné cestě autobusem jsme dorazili na místo a mohli se zabydlovat v chatkách. Po obědě jsme se rozdělili do dvou skupin podle oborů. V těchto skupinách jsme pracovali na úkolech, které pro nás připravili lektoři z organizace Podané ruce.

Formou her zaměřených na důvěru, společné řešení problémů a spolupráci jsme se navzájem poznávali a zároveň stmelovali náš různorodý kolektiv. Jeden z úkolů, který nás velice zaujal, bylo otočení plachty (asi 2 m x 3 m), na které jsme všichni stáli. První den jsme tento úkol nezvládli, ale na druhý den, jsme dokázali celou plachu i s námi obrátit za dvě minuty. Společně jsme se vypravili také na výlet k 86 m hlubokému Rudickému propadání. Ve skále zde mizí Jedovnický potok, který po 12 kilometrech následně znovu vyvěrá na povrch země u takzvané Býčí skály. Na zpáteční cestě jsme nasbírali dřevo na táborák a večer zakončili zpíváním u kytary a opékáním špekáčků. Závěrečné dopoledně jsme strávili se svými třídními pedagogy.