Školní kolo v soutěži PRVNÍ POMOCI

Dne 27. 5. 2015 se odehrálo velké klání mezi žáky druhých ročníků zdravotnických oborů o postup do celostátní soutěže první pomoci. Před zahájením soutěže bylo nutné zajistit „zraněné“ figuranty, tohoto úkolu se výborně ujali žáci prvního ročníku zdravotnických oborů. 

Maskování Mgr. Seroiszkové bylo natolik věrohodné, že jsme upoutali pozornost kolemjdoucích s dotazy: „Co se to tady stalo?“, „ Nepotřebujete pomoc?“. Poskytování první pomoci hodnotili profesionální záchranáři ZZS JMK. Vzhledem k tomu, že i oni byli absolventy naší školy, rozpoutala se mezi nimi i žáky čilá diskuze o skutečných příbězích na „záchrance. Žáky také zajímalo, jak se mohou uplatnit po studiu v praxi.

Všechna družstva absolvovala čtyři disciplíny na jednotlivých stanovištích, kde prokázala jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti při poskytnutí první pomoci a záchraně života. Všichni soutěžící si vedli velice dobře, rozdíly mezi nimi byly nepatrné, proto bylo velmi těžké vybrat nejlepší čtyři pro reprezentaci naší školy v celostátním kole s mezinárodní účastí.

Akce se zdařila i přes nepřízeň počasí.  S výsledky byli spokojeni nejen záchranáři, kteří ocenili dobrou přípravu, pohotovost a rozhodnost soutěžících při řešení krizových situací, ale i vyučující odborných předmětů a všichni zúčastnění.

Hanko, Lucko, Veroniko a Lucko, věříme, že v Jihlavě zabojujete, a držíme vám pěsti!