První pomoc na ZŠ Purkyňova

Dne 21. 5. 2015 jsme se jako žáci druhých ročníků zdravotnických oborů zúčastnili prezentování první pomoci na ZŠ Purkyňova ve Vyškově. Ovšem ne jako žáci, nýbrž jako učitelé. Byli jsme rozděleni do několika skupin a prezentovali námi vytvořené prezentace na téma krvácení, resuscitace, bezvědomí, uštknutí hadem, pokousání zvířetem a mnoho dalších. Naši žáci, přesněji posluchači 8. tříd si mohli vyzkoušet samotnou resuscitaci, ošetření krvácení, zaškrcení apod. Také se dozvěděli, jaké složky spadají do integrovaného záchranného systému, jak se zachovat při mimořádné situaci nebo co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo. Během prezentací jsme zkoušeli i pozornost žáků krátkými testovými otázkami a praktickým cvičením. Ti nejlepší dostali sladkou odměnu.

Pro druhý ročník to byla velká zkušenost a zároveň zábavný den. Z tváří žáků ZŠ bylo poznat to samé. Děkujeme jim tedy za příjemnou spolupráci. A jelikož se tato akce stala již dlouholetou tradicí na naší škole, necháme následující prezentování na mladších studentech zdravotnické školy.

Markéta Novozámská, 2.ZA