Vyškovský cedník 2014 patří studentům gymnázia

V úterý 31. března 2015 proběhlo ve velkém sále Knihovny K. Dvořáčka slavnostní vyhodnocení literární soutěže dětí a mládeže Vyškovska nazvané Vyškovský cedník. Soutěž probíhá ve třech kategoriích. Motto první kategorie  „Nejsi na to sám/a“ zaujalo. „Z prací jasně vyplývá, že stále existuje aktuální a hodně citlivý problém, šikana. Většina povídek se zabývala právě jí. To, že řešení problému vidí studenti v pomoci druhému, v odpovědnosti za kamaráda, je velmi pozitivní,“ uvedla Mgr. Libuše Procházková, předsedkyně poroty . / Motto druhé kategorie „Za zavřenými dveřmi“ inspirovalo soutěžící autory  k zamyšlení nad mezilidskými vztahy v rodině, v kolektivu, ve společnosti.

 Je dobrou tradicí, že do této soutěže se pravidelně zapojují studenti našeho gymnázia a že dosahují těch nejlepších výsledků. I osmý ročník Vyškovského cedníku potěšil, vždyť všechna oceněná místa v druhé kategorii patřila studentům gymnázia. Filip Peloušek , 4. A, s povídkou Hlava obsadil 3. místo. O tom, že soutěžní práce byly vyrovnané a že porota těžko vybírala ty nejlepší, svědčí udělení dvou druhých míst, a to Denise Hubáčkové, 4. A, za  povídku Definici rodiny jsem nakonec zažil na vlastní kůži a Izabele Adamcové, QB, za povídku Štěstí a smůla bok po boku. Jako nejlepší povídku vybrala porota práci Kateřiny Orságové, MA,  Věčná prázdnota, a tak se Katka stala zaslouženě  vítězkou druhé kategorie. „Samozřejmě z 1. místa mám radost, těší mě, že se psaním mohu vyjádřit k určitému problému a že mé psaní chápou i jiní,“ sdělila Katka.

V první kategorii Veronika Tupá obsadila 2. místo s prací Ryan a Ryan.

Blahopřejeme všem oceněným a přejeme hodně inspirace v jejich literární tvorbě.

Mgr. V. Kubaláková