Literární soutěž – Filip Venclík v Praze

Poslední březnový den strávila naše dvě děvčata z obchodní akademie netradičním způsobem. Tereza Tomášková z 2. ročníku a Jana Pelikánová ze 4. ročníku byly totiž pozvány na vyhlášení výsledků celonárodního kola Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka, které se konalo již tradičně v překrásném prostředí pražského paláce Lucerna. Letos soutěž proběhla již po patnácté a kulturní program, který se při této příležitosti konal, tomu také odpovídal.

Pan režisér Mgr. Vlastimil Venclík, otec Filipa, v úvodu vysvětlil, proč vůbec Nadační fond F. Venclíka vznikl, kdo jej financuje a kdo jsou jeho členové. Vždyť přijít o syna v jeho 19 letech jen proto, že chtěl pomoci jiným, kteří byli napadeni násilníky, je jistě velmi bolestné. A tak právě proto tento Nadační fond pomáhá obětem trestných činů i jejich pozůstalým.

Soutěž se koná pod záštitou Magistrátu Hlavního města Prahy, letos se k němu přidala také redakce Literárních novin, která bude literární dílka novopečených tvůrců přibližovat na svých stránkách i širší veřejnosti. Pořadatelem celé akce je každoročně Hotelová škola Radlická, na které Filip studoval. Kulturní program byl úžasnou přehlídkou mladých talentů ve třech kategoriích – povídka, esej či novinový článek a báseň. Sál kina Lucerna se zaplnil do posledního místa, konkurence byla obrovská, příspěvky zasílali studenti z celé republiky. Letos evidentně „sedlo“ téma více mužské části osazenstva. Vítězné práce pak četli známí herci pražských divadel, o hudební příspěvky se postarala sympatická raperka i šikovný saxofonista, což se přítomnému obecenstvu velmi líbilo a stalo se příjemným zpestřením celé akce. Na závěr si všichni prohlédli skvostný Mramorový sál paláce Lucerna, ve kterém se v dobách minulých konala divadelní vystoupení. Tam měli účastníci připraveno malé občerstvení právě studenty výše zmíněné hotelové školy.

Letošní téma – Tolerance…solidarita…empatie…v mlze – bylo určitě velmi aktuální vzhledem k současným problémům, které se všude kolem nás dějí. A nemůžeme k nim přece zůstat lhostejní…   

 

PhDr. Vlasta Breburdová