Veletrh fiktivních firem na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov

Dne 20. února 2015 uspořádali studenti 4. ročníku obchodní akademie a ekonomického lycea 17. veletrh fiktivních firem.

Veletrhu se zúčastnili studenti ekonomických oborů, oboru agropodnikání a zdravotnického lycea se svým vedením a vyučujícími v těchto oborech. Pozvání přijali i zástupci z podnikatelské praxe Ing. Jana Otáhalová, vedoucí Obecního živnostenského úřadu ve Vyškově, Ing. Danuše Růžičková, projektová manažerka a referentka zaměstnanosti Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Vyškov, Ing. Zdeněk Krmníček z Okresní hospodářské komory Vyškov, Ing. Irena Spirová, LL.M., ředitelka firmy TSM, spol. s r. o., kde studenti ekonomických oborů vykonávají individuální odbornou praxi a Ing. Lenka Žilová ze SMC Industrial Automation CZ, s. r. o.  Mezi významnými hosty nechyběli ani absolventi Ing. Nikola Málková z firmy Reinvest Corporation, s. r. o., Ing. Lukáš Rašner, společník RAŠNEROVY PEKÁRNY, s. r. o., a Jakub Otevřel, DiS., z Nejvyššího správního soudu v Brně.

Studenti prezentovali svoje firmy nejen v českém jazyce, ale i v anglickém a německém a zároveň promítali prezentace své firmy zpracované v Power Pointu.

Celkem soutěžilo šest fiktivních firem. Z oboru obchodní akademie zvítězila firma Honey Bee, s. r. o., která kreativním způsobem nabídla účastníkům med a výrobky z medu. Z oboru ekonomického lycea vyhrála firma SERVIS PC VYŠKOV, s. r. o., která zaujala svou širokou nabídkou poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingových a dalších souvisejících služeb.

Novinkou byla prezentace fiktivní firmy Happy Life, kterou si připravili studenti z oboru zdravotnického lycea. Firma nabídla komplexní analýzu složení těla, zpracování výživových plánů a individuální konzultace v oblasti zdravého životního stylu.