Všední den nefrologických klientů

Nejbližší dialyzační středisko našeho regionu je ve Slavkově a je umístěno v komplexu BRAUN „Lázeňský dům“ spolu s rehabilitačním střediskem a s nově vzniklým „Centrem celostní péče nejen pro dialyzované“ nesoucí jméno „Dům pro seniory s úsměvem“. Garantem a průvodcem celé exkurze byla vrchní sestra hemodialyzačního oddělení paní Miroslava Marková.

Úvod exkurze patřil nejen ošetřovatelské péči o nefrologického klienta a to klienta dialyzovaného, čekatele na transplantaci tak i klienta po transplantaci, ale i s různým terapeutickým postupům, včetně seznámením s metodami „Zajištění cévního vstupu pro hemodializované“. Žáci měli možnost seznámit se s  jejich různými variantami.

Vrchní sestra nás všechny v prvé řadě seznámila s nutným technickým zázemím hemodialýzy tj. s čističkou a úpravnou vody a se zálohovým agregátem elektrické energie. Především byl kladen důraz na jejich význam pro úspěšný chod hemodializačního oddělení a požadavky na nezbytné specifické dovednosti pro  úkoly sestry při obsluze, či kontrole tohoto zařízení.

Byla dána možnost vidět jednotlivé části průběhu hemodialýzy jak z hlediska hemodialyzovaného klienta, tak i z pohledu práce ošetřujících hemodialyzačních sester .

Na nefrologické ambulanci bohužel nám nebylo možno thč. předvést  ambulantní sestrou postup při peritoneální dialýze, pro zaneprázdněnost klienta jinou terapeutickou činností. Vrchní sestra nám teoreticky v kostce porovnala výhody hemodialýzy a peritoneální dialýzy. Obdivovali jsme jejich holistického pojetí k dialyzovaným klientům, které bylo podepřeno vytvářením sociálního posilňování těchto klientů.

Shlédli jsme základní technické i materiální vybavení pro hemodialýzu. Žáci měli možnost nejen komunikovat s dialýzovanými klienty a získat i edukační materiál s touto problematiku.

V následující části jsme byli seznámení s realizací originálního projektu ve vybudování Centra celostní péče nejen o dialyzované. Zhlédli vybavenost centra. Ocenili jsme ojedinělost nápadu centralizovat hemodializované klienty v sociální péči do jednoho místa s možností dialýzy, ale také originální přístup ve vybavení společenské místnosti v RETRO stylu, kde na klienty gerontologického věku dýchnou vzpomínky z mládí. K modernímu přístupu ke klientům zde patří motivovaný přístup k sebeobsluze, ergoterapie, ale i i vybavený ZOO koutek k individuální zooterapii.

Závěr byl věnován rehabilitační péči o klienta. Byli jsme seznámeni se základními principy fyzioterapie, vodoléčby, elektroléčby, magnetoterapie.  Žáci měli možnost dobrovolně osobně si vyzkoušet na sobě účinky ultrazvuku, magnetoterapie, baňkování či udržení rovnováhy na balanční plošině. Někteří tuto možnost využili. Byli seznámeni i s nadstandartní službami – Wellness, které rehabilitační centrum může klientům poskytnout (medové zábaly, čokoládové zábaly ap,).

Jaroslav Špelda