Úspěch na Mundo Hispano 2014

Výborným výsledkem skončil letošní ročník španělské olympiády pro partnerské střední školy Masarykovy Univerzity – Olimpiada Mundo Hispano. Finálové kolo v kategorii A1/A2 vyhrála Martina Moresová z MA a v kategorii B1 se umístila na výtečném 3. místě Lenka Křikavová ze 4. B. Další naši studenti se též umístili na předních místech: v kategorii A1/A2 byly Kateřina Kavková a Karolína Zádrapová z MB na 4.-6. místě a v kategorii B1 Barbora Uhlová na pěkném 4. místě, Kateřina Micková  na 7. místě a Jana Sekerková na 8.-9. místě.

 

Tato soutěž ve španělském jazyce, jejímž garantem je Ústav románských jazyků a literatur FF MU v Brně, je zaměřena nejen na ověření znalosti španělského jazyka, ale také na literaturu a reálie hispanofonních zemí. Po skončení soutěže byl studenty hispanistiky připraven doprovodný program s prezentacemi o španělské kultuře a také o studiu hispanistiky na MU.