Přespolní běh byl opět úspěšný

Studenti Gymnázia a SOŠZE Vyškov i letos předvedli, co v nich je, a prokázali svoji zdatnost. Jako každoročně proběhlo 26. 9. 2013 v areálu atletického stadionu a přilehlém parku okresní kolo v přespolním běhu. Soutěžilo se v několika kategoriích (mladší dívky a chlapci, starší dívky a chlapci, střední školy dívky a chlapci). Nejmladší děvčata prim a sekund vybojovala první místo a také starší chlapci dosáhli na bednu vítězů a skončili druzí. V souboji středoškoláků jsme byli úspěšní jak v dívčí, tak chlapecké kategorii a získali jsme dvě první místa.

Naše další cesta vedla z vyškovského parku do Hodonína, kde se 4. 10. konalo krajské kolo. Konkurence byla veliká, ale všichni soutěžící se s tím poprali a další úspěchy se dostavily. Nejmladší děvčata (Renata Mátlová, Tereza Mazlová, Adéla Jelínková, Kristýna Šťastná, Denisa Machalová, Marie Orálková) vybojovala krásné třetí místo. I starší děvčata (Dagmar Dvořáková, Karolína Zádrapová, Tereza Nedomová, Jana Kramářová, Soňa Stuchlíková, Michaela Žďárská) do běhu dala vše a dosáhla na pomyslnou bramborovou příčku. Sbírku pohárů dovršili chlapci: Jan Osolsobě, Jan Haumer, David Kudýn, Jakub Rozehnal, Adam Wágner, Martin Vaškeba, kteří v tvrdé konkurenci získali skvělé druhé místo. V jednotlivcích nezklamali Dagmar Dvořáková, která si stejně jako Jan Osolsobě doběhla pro stříbrnou medaili.

Všem studentům, kteří se zúčastnili a dali do soutěže svoji sílu, energii a snahu něčeho dosáhnou, moc děkuji za vynikající reprezentaci školy a přeji jim mnoho dalších úspěchů.

Fotografie z akce najdete v albu Přespolní běh 2013.

Mgr. Petra Setinská, učitelka TV na gymnáziu