Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg…

Němčina je nejrozšířenější jazyk v Evropské unii. Je rodnou řečí takřka 100 milionů Evropanů. Němčina je po angličtině nejdůležitějším cizím jazykem v Evropě – každá třetí osoba v EU mluví německy. 
Žáci ekonomických oborů mají letos možnost vyzkoušet si své znalosti  německého jazyka v hodinách s rodilou mluvčí.  Paní H. Knap umí vytvořit příjemnou, přátelskou atmosféru, takže jsme se celkem rychle zbavili ostychu zeptat se na věci, které nás zajímají.  Jsme rádi, že se domluvíme, i když chyby děláme stále. Ale jak říká přísloví: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ (Když se chce, tak to jde).
 
vyučující německého jazyka Ing. Jitka Hučíková