Oživlá historie

     Oživlá historie,živá historie, living history, experimentální archeologie, rekonstrukce bitev – to jsou dnešní moderní metody prezentace a popularizace historie na celém světě. Jejich úkolem je nejen názorně přiblížit některou kapitolu z dějin, ale především zapůsobit prožitkově. Účastníci mají možnost přenést se na chvíli do minulosti a neotřelou formou si vyzkoušet, jak se tehdy žilo, a tak o dané době a lidech přemýšlet. Na vyškovském gymnáziu se zájemci o netradiční pojetí historie do takovýchto aktivit pravidelně zapojují.

     Vyškov, ač se dnes jeví jako poklidné město, prožilo si ve své historii bouřlivé okamžiky. O jednom z nich se dokonce dočteme na stránkách románu L. N. Tolstého Vojna a mír, kdy autor líčí nejen známou slavkovskou bitvu 2. prosince 1805, ale i to, co k ní vedlo a co jí předcházelo. A právě s tím souviselo i dění ve Vyškově v listopadu 1805. To je také důvod, proč rekonstrukce těchto vyškovských událostí jsou od roku 1995 součástí vzpomínkových akcí bitvy Tří císařů. Jelikož od tohoto roku k tradičním spoluorganizátorům patří Mgr. Jana Kolčářová a RNDr. Alois Kleveta, byli již od počátku do akce zapojeni i studenti vyškovského gymnázia v rolích obyvatel města – Vyškova, ale i Rousínova – prožívajících válečné útrapy. Tímto okamžikem byla také odstartována aktivní spolupráce s Muzeem Vyškovska, MKS Vyškov, Městem Vyškov, Městem Rousínov, kluby vojenské historie  i projektem Austerlitz.

     V roce 2007 se podařil „husarský kousek“ – zapojit do rekonstrukce vyškovských událostí roku 1805 také studenty a profesory ze Slovenska a ze Španělska.

     Účastníci gymnaziálního projektu Oživlá historie se spolu s Mgr. Janou Kolčářovou podílí i na dalších akcích pořádaných Muzeem Vyškovska a Městem Vyškov. Na květnových Muzejních nocích představují tzv. živé exponáty a na Dnech Aloise Musila  dokreslují arabský kolorit. Někteří studenti vyškovského gymnázia jsou aktivními členy skupiny historického šermu ARMET. Je příjemné, že na akce Oživlé historie se vracejí i ti, kteří brány gymnázia již dávno opustili.

     Na závěr nutno připomenout, že aktéři projektu nejen účinkují v rámci svých rolí, ale s chutí se zhostí i pomocné pořadatelské služby a také se podílí na neotřelé „oživlé“ propagaci akcí. Snad o to více si uvědomují, jak moc spolu minulost a současnost souvisí. Vždyť všude, kudy kráčíme, kráčely dějiny…

 Jana Kolčářová

 vedoucí projektu