Krajské kolo zeměpisné olympiády

Ve čtvrtek 11. dubna se uskutečnilo krajské kolo zeměpisné olympiády. Naši školu úspěšně reprezentovali Luboš Bartík ze SB, který získal 1. místo a Anička Zadražilová ze SB, která byla na 7. místě (oba v kategorii B) a v kategorii D se na 3. místě umístil Dalimil Ševčík ze sexty B.

V krajském kole zástupci všech okresů řešili úlohy práce s mapou, praktickou část a test geografických znalostí. Patronát nad soutěží v letošním roce převzala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, čemuž odpovídala i náročnost jednotlivých úloh.

Všem děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Petr Kudlička

 

 

 

Nezařazené