Den Země ve znamení tvořivé atmosféry

Den Země je mezinárodní svátek věnovaný naší planetě, který se koná každoročně 22. dubna, a to již od roku 1970. Lidé by si při této příležitosti měli připomenout význam životního prostředí a ochrany přírody.

Letos se ke Dni Země připojili i žáci nižších ročníků vyškovského gymnázia: v průběhu celého měsíce dubna tvořivým způsobem vyjadřovali své představy o Zemi, přírodě, ekologii, recyklaci atd.

Malovali plakáty, kreslili krajiny a vytvářeli objekty, které s danou problematikou souvisejí. Ve třech výtvarných kategoriích se do školní soutěže zapojilo asi dvě stě žáků. Jejich práce byly vystaveny v aule gymnázia a autoři těch, které vyšly z celoškolního hlasování vítězně, odměněni diplomy a milými pozornostmi.

Věřme, že toto „dubnové tvoření“ pomohlo více probudit úctu a ohleduplnost k Zemi, která je naším jediným domovem.

Fotografie z akce najdete v albu http://www2.gykovy.cz/drupal2014/album/vytvarna-soutez-den-zeme.

Nezařazené