Ošetřování ran za napoleonských válek

Zajímavý výlet do historie lékařství  a ošetřovatelství  umožnila žákům 1. a 2. ročníku oboru zdravotnický asistent přednáška pana Borise Nezbedy – Officiera de santé major chirurga z oddílu BATAILLON DE MARINS DE LA GARDE IMPERIALE 2. EQUIPACE.

V úterý 9. dubna se v rámci předmětu ošetřovatelství a dějepisu uskutečnila přednáška o ošetřování ran za dob napoleonských válek. Ohromeni jsme zůstali hned v úvodu, když pan Boris přicházel v krásné dobové uniformě s kordem, lékařským kufříkem a vakem přes rameno.  

Nejprve proběhlo teoretické přiblížení tématu. Pak si přednášející major chirurg vybral tři dobrovolníky – jednoho raněného a dva pověřil asistencí. Co následovalo dále ovšem nikdo  nečekal – viděli jsme ukázku amputace dolní končetiny!!!! Bylo to realistické a ohromující. Poté si žáci mohli prohlédnout
a dokonce i osahat všechny repliky chirurgických nástrojů, mezi které patřily nejen skalpely, nože a nůžky, ale i amputační pilka a amputační talíř. Zároveň probíhala diskuze.

O velké poutavosti přednášky svědčil zájem skupiny chlapců, která zahrnovala pana Nezbedu dotazy ještě i po ukončení výuky.

   
 
 

 

 

Nezařazené