OKRESNÍ KOLO SOČ

Ve středu 3. dubna se v učebně biologie našeho gymnázia konalo okresní kolo SOČ. Tohoto kola se zúčastnilo celkem 12 soutěžících s 11 pracemi. Vyslechli jsme si obhajoby prací studentů vyškovského Gymnázia a Gymnázia v Bučovicích, své zastoupení tu měly také zdravotnické a ekonomické obory naší školy. Práce spadaly do oborů biologie, fyzika, zdravotnictví, ekonomika, sociologie, historie a filozofie.

Do krajského kola, které se koná 15. května v Brně, postupují 4 práce z naší školy, studentů Elisabet Maňáskové, Luboše Vozdeckého, Anežky Hrežové (všichni jsou z XA) a Markéty Novotné (MA) a práce Davida Pokorného z Gymnázia v Bučovicích.

Děkujeme za reprezentaci školy.

Anežka Hrežová, Marta Kubačáková

 

 

Nezařazené