Exkurze zdravotnických oborů

Dne 14. března 2013 se žáci čtvrtých ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum zúčastnili exkurze v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) v Brně. Význam tohoto centra spočívá v tom, že jsou zde na jednom místě soustředěny všechny medicínské obory potřebné pro zajištění komplexní onkologické léčby nádorů u dospělých pacientů. O kvalitě MOÚ svědčí i spokojenost klientů – ti jej už mnoho let hodnotí jako nejlepší zdravotnické zařízení v ČR.

V rámci přednášek se naši žáci dozvěděli zajímavé informace o radioterapii, o jejích léčebných, ale i nežádoucích účincích. Seznámili se i s možnostmi prevence rakoviny děložního čípku a tlustého střeva – tedy onemocnění, v jejichž výskytu naše země zaujímá přední příčky (v celosvětovém srovnání).
Žáci navštívili také informační centrum, které slouží nejen pacientům, ale i jejich rodinám a široké veřejnosti, a ve výtvarné dílně viděli, jak mohou pacienti trávit svůj volný čas během léčby. Navazování a udržování sociálních kontaktů pomocí výtvarné činnosti – tedy ergoterapie a arteterapie – navíc patří k možnostem, jak aktivizovat nemocného a tím podpořit celý proces léčení.

Mgr. Marcela Šimoníková

 

 

Nezařazené