Doprava ve Vyškově a okolí

Ve dnech 22. 2. a 1. 3. 2013 proběhla přednáška na téma rozvoj dopravy a rozvoj cyklistické dopravy ve městě Vyškově a jeho okolí. Studenti 4. ročníku oboru Agropodnikání se seznámili v rámci výuky předmětu Rozvoj venkova s historií dopravy.

Ta se v minulosti neřešila v širších souvislostech, neboť hustota dopravy byla daleko menší. Hodnocení současného vývoje bylo diskutováno z mnoha pohledů, například intenzita dopravy, harmonizace různých druhů dopravy, jak motorové, železniční, tak cyklistické, pěší i statické. 

Předpokládaný vývoj znamená budování další dopravní infrastruktury a zdůraznění významu veřejné hromadné dopravy a jako alternativy cyklodopravy. V diskuzi se žáci zajímali o bezpečnost v provozu na komunikacích a různá řešení, jak současnou situaci zlepšit.

Ing. Jitka Hučíková

 

 

 

Nezařazené