Naše studenty praxe baví

Studenti zdravotnických a ekonomických oborů v rámci studia na Gymnáziu a SOŠZZE Vyškov se aktivně připravují nejen pro studium na VOŠ a VŠ, ale především pro praxi, do které mohou nastoupit hned po maturitě. Co přesně je v budoucí profesi čeká, si mohou studenti zdravotnických oborů a obchodní akademie vyzkoušet už v rámci svého studia.

Zdravotnické lyceum připravuje studenty primárně k dalšímu studiu, především zdravotnických, lékařských a sociálních oborů. Od příštího školního roku se seznámí také s provozem v zařízeních, která poskytují sociální péči.

Zdravotnický asistent má ve svém učebním plánu praxi zařazenou ve třetím a čtvrtém ročníku jako jeden z hlavních předmětů: ošetřování nemocných. Studenti zde pod dohledem odborných vyučujících vykonávají v Nemocnici Vyškov a Oblastní charitě Vyškov – Dědice veškeré úkony, které budou do jejich kompetence spadat po úspěšné maturitě. Při praktickém vyučování provádějí ošetřovatelskou péči, odborné diagnostické a terapeutické činnosti, pečují o pomůcky a zdravotnický materiál, starají se také o dokumentaci a administrativu.

Obchodní akademie poskytuje odbornou praxi od druhého ročníku. Studenti se zapojují do pracovních, ekonomických, manažerských a organizačních činností podniku TSM, spol. s r. o. ve Vyškově i na dalších pracovištích v oblasti pojišťovnictví, peněžnictví, státní nebo regionální správy, obchodních společností a ostatních podnikatelských subjektů a realizují svoje představy v rámci prezentování fiktivních firem.

Pro všechny obory je praxe náročná, neboť studenti musí samostatně zvládat zadané úkoly, řešit problémy, ověřovat dosažené výsledky. Zároveň studentům přináší zajímavé zážitky, na které budou rádi vzpomínat i po ukončení studia.

 

Nezařazené