Císařská Vídeň

Ve středu 19. 12. 2012 se studenti zemědělsko – ekonomických oborů zúčastnili pod vedením vyučujících naší školy Jitky Hučíkové a Vlasty Breburdové jazykově poznávací exkurze do Vídně. Během prohlídky historického středu Vídně jsme poznali nejzajímavější historické památky: Hofburg, chrám sv. Štěpána, habsburskou hrobku, ve které je pohřbeno na 150 příslušníků rodu Habsburků.

Paní učitelka Vlasta Breburdová nás seznámila s osudy některých příslušníků tohoto rodu. Poté jsme navštívili vídeňský Parlament a měli možnost vidět místa, kde v dobách Rakouska – Uherska sedával např. T. G. Masaryk. 

Neopomenuli jsme ani typické vánoční trhy před radnicí. Těšíme na příští návštěvu tohoto krásného města na Dunaji…

Lenka Šebková, 2. EL

Nezařazené