Stužkovací večírek třídy 4. AK

V sobotu 10. listopadu 2012 v Besedním domě ve Vyškově jsme slavnostně vstoupili do řad maturantů my, studenti oboru obchodní akademie. Sál byl ve 20 hodin zaplněn do posledního místečka rodiči, členy pedagogického sboru a kamarády. Večer byl zahájen slavnostní skladbou Comptine d´Un Autre Ete, na kterou jsme všichni nastoupili.

Celým večerem nás slovem provázela Pavla Petlachová a Lucie Táborská, o nádherné pěvecké vystoupení se postarala naše spolužačka Tereza Kalášková ze třídy 3.EL, technickou stránku večera zabezpečil spolužák ze třídy 4. EL Milan Adamec. Velmi si vážíme pomoci od Nikoly Petlachové ze třídy 1. AK a Jakuba Schmieda ze třídy 4. EL. Při stužkování se postupně všem přítomným na jevišti představil každý student. Pasování do řad maturantů prováděl PhDr. Jan Adamec, stužky nám připínala naše třídní učitelka Ing. Marie Muzikářová a šerpy p. učitelka Ing. Hana Jelínková.

Následovalo stužkování celého pedagogického sboru a paní učitelky třídní. Proslov paní učitelky třídní nás upozornil na vážnost vstupu do řádu maturantů. Po slavnostním přípitku následoval krátký projev pana zástupce Mgr. Zdeňka Šlapala.

Poté celá naše třída předvedla své pěvecké nadání a zazpívala od srdce dvě písně – My máme príma rodiče a Děti ráje. Tóny studentské hymny Gaudeamus igitur, iuvenes do sumus – Radujme se tedy, dokud jsme mladí – nás doprovodily z pódia v čele s p. učitelkou třídní.

Po této oficiální části začala přestávka na občerstvení, potom program pokračoval vystoupením mažoretek, pěveckým vystoupením a losováním bohaté tomboly. Musím říci, že jsme se my, studenti 4. AK, opravdu snažili, takže se v tombole objevila zvěřina – celá srna, fritovací hrnec, několik lahví vín, dřevěná stolička, sada nádobí, sada ručníků, nádherné hrníčky, zkrátka, na co si kdo pomyslel.

Po přípitku s rodiči došlo i na taneční vystoupení naší třídy. Náš stužkovací večírek se nám podařil podle našich představ. Dobře jsme se bavili, rodičům, vyučujícím i spolužákům z jiných tříd se moc líbil.

Fotografie ze stužkovacího večírku najdete v albu Stužkovák AK 2012.

Studenti 4. AK

 

Nezařazené