Sportovní den SOŠ

O tom, že i po sloučení Gymnázia se SŠZZE Vyškov probíhá na obou školách celá řada zajímavých akcí, svědčí podzimní sportovní den, který na přelomu září a října uspořádali pro studenty ekonomických a zemědělských oborů jejich vyučující.

Cílem této tradiční a mezi žáky SŠZZE velmi oblíbené akce, bylo nejen měření sportovních sil mezi studenty a jednotlivými třídami navzájem, ale především rychlejší seznámení nově přijatých žáků prvních ročníků s novým prostředím, spolužáky z vyšších ročníků a především pak lepší a rychlejší utužení nových třídních kolektivů.

O tom, že se to nad očekávání velmi dobře podařilo, svědčí nejen sportovní výkony studentů, ale i celkové umístění žáků prvních ročníků na medailových pozicích. V celkovém hodnocení tříd se totiž na 1. místě umístili právě studenti prvního ročníku oboru obchodní akademie, 2. místo patřilo budoucím maturantům třídy 4. EL oboru ekonomické lyceum a 3. místo si vybojovali studenti 1. ročníku oboru agropodnikání.

O soutěživost a dobrou zábavu se vedle tradičních sportovních disciplín, jako je skok vysoký a daleký, vrh koulí, štafeta či běh na 60 a 800 metrů, postaraly i takové netradiční disciplíny, jako je třeba přetahování lanem. O tom, že nálada byla výborná a všichni se skvěle bavili, ostatně svědčí i naše obrázky.

Dagmar Stryjová

 

Nezařazené